VINDUER i PVC og Aluminium – garanti – og servicevilkår

 

1. BRUKSANVISNING – regler for betjening og trygg bruk av vinduer

 

 • Grunnlegende funksjoner

 

 Lukking

 Åpning

 Vipping

 Mikrolufting

 Vinduer-Polen-Lukking  Vinduer-Polen-Åpning  Vinduer-Polen-Vipping  Vinduer-Polen-Mikrolufting

 

 

 • JUSTERING (bare når nødvendig)

 

Vinduer-fra-Polen-MONTERINGSA-VISNINGER-BRUKSANVISNING

 

 

 • MERKNAD angående montering av rulleskodder

Bruk ikke flere enn én styreenhet for å styre en enkelt rørmotor, bruk ikke en enkelt styreenhet for å styre flere rørmotorer. Feil tilkobling kan medføre skade på motorene.

 

Vinduer-Polen-BRUKSANVISNING

 

 

 

 

2. MONTERINGSANVISNINGER

 

 • Vinduer-Polen-JUSTERING-1Fjerning av en vindusramme

Bare ta ut bolten til vindusholderen når vinduet er lukket. Ta ut bolten til vindusholderen i stillingen vist på bildet ved hjelp av et vindusverktøy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Vinduer-Polen-JUSTERING-2Innsetting av en vindusramme

Bare sett inn bolten til vindusholderen når vinduet er lukket. Bolten til vindusholderen

Sluttmontering

 1. Sett bolten til vindusholderen inn med hånden
 2. Press bolten til vindusholderen inn med vindusverktøyet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VEDLIKEHOLD AV BESLAG

Alle vinduer og balkongdører produsert av TUR-PLAST er utstyrt med høykvalitets MACO MULTI-MATIC flerpunkts beslag. Dette sikrer høyest mulig brukskomfort, pålitelighet og slitestyrke. Forutsetningen for riktig og lett funksjon av beslaget er at brukeren utfører følgende handlinger:

– smører låsepunkter og alle bevegelige deler minst en gang i året;

– kontrollerer om alle beslagselementer sitter godt og ikke er slitt. Hvis beslaget blir skadet, må de ødelagte elementene skiftes ut;

– vasker vinduer med pleie- og rengjøringsmidler som ikke kan skade beslagets antirustbelegg;

– alle monterings- og reparasjonsarbeider, herunder justering av beslaget, spesielt justering av hjørnehengsler og vindusholdere, utskifting av slitte eller ødelagte beslagselementer, skal utføres av servicepersonell;

– det skal bare brukes harpiks- og syrefrie smøremidler eller maskinoljer beregnet for smøring av flerpunkts beslag.

 

Vinduer-Polen-VEDLIKEHOLD-AV-BESLAG

 

 

 

 

 

4. VILKÅR FOR EURO-GARANTI

 1. Produktet er godkjent for omsetning og bruk i bygninger med CE-merking og samsvarserklæring i henhold til PN-EN 14351-1+A1:2010P eller spesifikk bruk-prinsippet. PPH TUR-PLAST, Czaplinek ul. Pławieńska 7 Polen som produsenten av vinduene og dørene i PVC spesifisert i kjøpsbeviset, garanterer at disse produktene er av god kvalitet, samsvarer med sertifikater og er fri for produksjonsfeil.

 

 1. Garantien gjelder for vinduer og dører i PVC som:

– er montert i samsvar med monteringsanvisningen som Kjøperen har mottatt

– ikke har tegn til konstruksjonsendringer foretatt av brukeren

– er vedlikeholdt i henhold til produsentens anvisninger.

 

 1. Garantien gjelder i perioden:

– vinduer i PVC (karmer, rammer, pakninger) – 5 år

– HS- og PSK-skyvedører (karmer, rammer, pakninger) – 5 år

– ytter- og terrassedører i PVC – 2 år

– dører og vinduer i aluminium – 2 år

– forsegling av isolerglass – 5 år

– innmonterte, adaptive og innfelte rulleskodder – 2 år

– beslag (til vindu, HS og PSK, dører), dørlukkere, vindusbrett, vridere, pålimte sprosser og annet spesialutstyr – 2 år

 

4. Garantien begynner å løpe når kjøpesummen betales i sin

helhet. Reklamasjon gir ikke rett til å stoppe betaling for de leverte produktene.

 

 1. Garantien dekker ikke:

– produktfeil og skader som skyldes uriktig transport og lagring foretatt av Kjøperen.

– feil og skader som skyldes uriktig montasje foretatt selvstendig av Kjøperen.

– skader som skyldes feil i bygningskonstruksjonen.

– mekaniske skader (sprekker, riper) på profiler og glassenheter.

– skader som skyldes selvstendig demontering av vinduselementer som gitter, persienner eller annet tilleggsutstyr som ikke samsvarer med standarden av det gitte vindussystemet.

– produkter som avmonteres fra det opprinnelige stedet og monteres igjen på et annet sted.

– skader som skyldes uriktig betjening eller utilstrekkelig vedlikehold.

– skader som skyldes kontakt med skadelige faktorer under avsluttende byggearbeider, f.eks. gnister.

– skader som skyldes kontakt med varme eller skarpe gjenstander.

– skader på beslaget som skyldes tilskitning (f.eks. med puss, mørtel) eller unnlatelse av å smøre beslaget regelmessig i henhold til bruksanvisningen.

– kondens på den innvendige og utvendige siden av glassenheten som skyldes manglende romventilasjon eller værforhold.

– fargeforskjeller mellom glassplatene som skyldes at vinduene leveres på ulike tidspunkter eller er produsert av forskjellige glassprodusenter.

– optiske fenomener som Brewster-striper (regnbue-effekt) eller andre fysiske fenomener som er typiske for float-glass.

 

 1. Realisering av garantirettigheter:

– reklamasjoner skal fremsettes skriftlig på kjøpsstedet.

– produsenten (selgeren) som Garant forbeholder seg retten til å vurdere og kvalifisere produktfeil.

– Garantiservice skal ytes kun når Garanten fremlegges Garantikortet og kjøpsbeviset.

– Produsenten (selgeren) skal vurdere om reklamasjonen er berettiget innen 14 dager fra dens fremsetting og utføre reparasjon av godkjente feil innen 30 dager etter godkjenning av reklamasjonen.

– Av vesentlige og objektive grunner som f.eks. vær, type

reparasjon osv., kan den ovennevnte fristen endres etter avtale med Kunden.

– Hver reparasjon og dens omfang skal noteres på Garantikortet.

– Garantirettighetene gjelder kun når Kjøperen har betalt alle sine forpliktelser for det kjøpte produktet.

 

 1. Produsenten har ikke ansvar for tap, skade eller ødeleggelse av produktet som skyldes andre grunn enn feil i produktet.

 

 

 1. Alle kostnader forbundet med uberettiget fremsetting av reklamasjon dekkes av Kjøperen.

 

 1. Garantivilkårene nevnt ovenfor er gjeldende kun hvis det foretas periodisk servicekontroll av vinduene. Kontrollene skal utføres av autorisert selger minst en gang i året. Servicekontrollene utføres mot betaling. Prisene på de enkelte kontrollene fastsettes av den autoriserte selgeren.

 

 1. Garantien slutter å gjelde ved utløp av periodene nevnt i punkt 3. Kjøperen kan til enhver tid miste garantirettighetene i følgende tilfeller:

– montering, bruk, vedlikehold av produktet eller produktets elementer som er i strid med produsentens anvisninger;

– selvstendig endring av vinduskonstruksjonen;

– manglende kjøpsdato, selgerens signatur og stempel på garantikortet;

– hvilken som helt korreksjoner i garantikortet utført av uautoriserte personer;

Et ødelagt, ukomplett garantikort kan anses som ugyldig.

Garantirettighetene er begrenset til EU-land, Sveits og Norge.