ENERGISPARENDE VINDUER – KÖMMERLING 88 MD

 

 

PASSIVE-VINDUER-fra-Polen-kommerling-88-UWResultatene av de gjennomførte testene viser entydig at VINDUENE I SYSTEMET KÖMMERLING er passive vinduer i toppklasse:

 

 

VINDUENE produsert på grunnlag av KÖMMERLING-profilen har utrolig gode varmeisolerende og mekaniske egenskaper og er helt regntette. Vi har utført en hel rekke spesialiserte tester som har gitt formidable resultater, bekreftet med relevante sertifikater.

 

 

 

PASSIVE-VINDUER-fra-Polen-kommerling-88-sertifikat

 

 

Forklaring av testresultatene:

 

  1. PASSIVE-VINDUER-fra-Polen-StavangerLuftgjennomtrengelighet

 

Standarden PN-EN gjelder for klassifisering av vinduer og terrassedører med hensyn til gjennomtrengelighet for luft.

Standarden klassifiserer produkter i en fem-punkt skala – fra 0 til 4 (jo høyere punkt, dess bedre kvalitet på vinduet) med hensyn til mengden luft som strømmer gjennom alle mulige spaltene. For at vinduer og terrassedører oppfyller grunnleggende krav for luftinfiltrasjon, må de få minst klasse 2. Våre vinduer har i de gjennomførte testene vært klassifisert i den høyeste mulige klassen 4.

 

 

 

 

  1. PASSIVE-VINDUER-fra-Polen-BaerumRegntetthet

 

Standarden PN-EN gjelder for klassifisering av vinduer og terrassedører med hensyn til regntetthet. Det er viktig at et vindu forblir tett, også ved sterk vind og kraftig regn. Regntettheten blir testet i et spesielt lukket kammer der vinduet er utsatt for trykk og skylt med vann for å simulere forhold ved kraftig regn og sterk vind. Standarden definerer 10 klasser for regntetthet (fra 1A til 9 A) og en spesialklasse Exxxx. Klassen 9A betyr av vinduet forblir tett ved et trykk på 600 Pa, som tilsvarer en situasjon der det er regn og vind som blåser i omtrent 112 km/t.

Med hensyn til regntetthet (dvs. påvirkning av regn og vind med hyppighet som tilsvarer over ti års bruk av vinduet) har vi oppnådd den høyeste standarden som kan måles av sertifiseringsapparatene – E2100. Det betyr at vinduet har bevart full tetthet under laboratorietester ved et trykk på 2100 Pa, som tilsvarer kraftig regn og vind på 210 km/t.

 

 

 

  1. PASSIVE-VINDUER-fra-Polen-KristiansandMotstand mot vindlast

 

Standarden PN-EN fastsetter motstanden av vinduer mot deformasjon fra vind. Laboratorietestene går ut på at vinduet blir utsatt for pressende og sugende krefter og man måler bøyningsgraden av vinduets konstruksjonselementer. Den grunnleggende klassen er C3. Vårt vindu har oppnådd den høyeste klassen – C5, dvs. at bøyningsgraden av konstruksjonselementene utsatt for vind på opp til 210 km/t, var innenfor godkjente grenser.

 

 

 

 

 

  1. PASSIVE-VINDUER-fra-Polen-AskerBæreevnen til sikkerhetselemeter

 

I henhold til standarden, bør vinduets sikkerhetselementer som lukkepunkter og bolter som holder og fører vindusrammen, klare å holde rammen på plass i 60 sekunder ved en ugunstig belastning på 350 N. Dette er en terskelverdi som må bli bekreftet gjennom prøving angitt i standarden. Det testede vinduet basert på KÖMMERLING 88-profilen oppfyller standardens krav.

 

 

 

 

 

LES – EGENSKAPENE TIL VINDUENE I SYSTEMET KÖMMERLING 88