UVANLIGE VINDUER

 

UVANLIGE-Vinduer-fra-Polen-Bedriften vår produserer ikke bare rektangulære vinduer – for å kunne oppfylle forventninger av våre kunder har vi en egen avdeling som spesialiserer seg i produksjon av uvanlige vinduer (buete, runde, trekantede, trapeseformede). Vi lager slike vinduer i alle systemer og farger.

UVANLIGE-Vinduer-fra-Polen-3

 

Vi har alt nødvendig utstyr og maskiner for å kunne bøye og forsegle buene selvstendig, noe som eliminerer lang ventetid med bestillingene. Vi lager alle slags buer: rundbuer, segmentbuer, kurvhanksbuer, konvekse og konkave buer. Metoden vi benytter, gjør det mulig å lage buer med rette sider, med en stor eller varierende radius, og ikke minst etter individuelle prosjekter. Bøyeteknikken vi anvender, går ut på at profilen oppvarmes i et flytende miljø til den blir plastisk og så bøyes til ønsket form. Vår høystandard produksjonslinje for profilbøying tillater oss å kontrollere temperaturen, noe som sikrer høy kvalitet på profilenes overflater, uansett om de er hvite eller foliebelagte.

 

 

 

 

 

 

UVANLIGE-Vinduer-fra-Polen-2BUEVINDUER – ved prosjektering må man huske følgende regler:

Bøyediameteren for selve karmen må IKKE være mindre enn:

  • for CT 70 CLASSIC, RONDO og CAVA profilene – 940 mm;
  • for SI 82 CLASSIC og RONDO profilene – 984mm.

 

 

Bøyediameteren for karmen med rammen må IKKE være mindre enn:

  • for CT 70 CLASSIC og RONDO vinduene – 1190mm,
  • for CT 70 CAVA vinduene – 1394mm,
  • for SI 82 CLASSIC og RONDO serien – 1530mm

Bøying av en profil endrer profilens bredde med ca. 1 mm og høyde med ca. 1,5 mm.

Toleransen for den utvendige diameteren kan utgjøre opp til ca. 5 mm.

 

 

TREKANTEDE, SKRÅ, TRAPESFORMEDE VINDUER – det er noen regler man trenger å huske ved prosjektering:

 

  • minst vinkel for fastkarmvinduer må ikke være mindre enn 40 grader;
  • minst vinkel for hengslede vinduer må ikke være mindre enn 43 grader.