Ytterdører i aluminium

logo_aliplast

Vi produserer dører i aluminium basert på profiler fra Aliplast. Disse profilene er kjennetegnet av perfekt stivhet, høykvalitets belegg og et moderne design. I tilfelle STAR profilen har man også klart å oppnå veldig gode varmeisolerende parametre og elegant utseende.

 

 

 

 

Dørsystemer

 

Aluminium-Ytterdører-IMPERIALIMPERIAL

 

Dørsystem – karm og ramme i samme plan, profildybde 65 mm; karm og ramme i ulike planer 65/74. Et bredt utvalg av størrelser og former av både karmer og rammer. Innbruddssikre dører, svingdører, terskelfrie, med varmeisolert terskel. Skyvedører, manuelt og automatisk styrte. Varmeisolering ca. 2,2 w/m2k. Hjørneforbindelser presset eller skrudd (enklere transport, mulighet for demontering). Dryppneser integrert i karmer. Pålimte sprosser. Et bredt spekter av utvidelser, forsterkningsprofiler (til og med for ferdigmonterte konstruksjoner). Rektangulære eller avrundete glasslister (tilgjengelig hjørneelement, terning).

 

 

 

 

 

 

Aluminium-Ytterdører-SUPERIALSUPERIAL

 

Dørsystem – karm og ramme i samme plan, profildybde 65 mm; karm og ramme i ulike planer 75/84. Varmeisolering ca. 1,9 w/m2k. Hjørneforbindelser presset eller skrudd (enklere transport, mulighet for demontering). Dryppneser integrert i karmer. Pålimte sprosser. Trinnløs justering av profilvinkel (hellinger, trapeser, buer), faste vinkelposter 90 grader, 135 grader, forbindelser for andre systemer. Et bredt spekter av utvidelser, forsterkningsprofiler (til og med for ferdigmonterte konstruksjoner). Rektangulære eller avrundete glasslister (tilgjengelig hjørneelement, terning).

 

 

 

 

 

 

 

Aluminium-Ytterdører-ECONOLINEECONOLINE

 

Dørsystem – karm og ramme i samme plan, profildybde 51 mm. Smal karm 48 mm. Et dørsystem med synlige hengsler eller hengsler skjult i falsen. Dører uten terskel (børster eller en automatisk terskel), mulig å montere og demontere terskler etter innsetting. Skyvedører (manuelt eller automatisk styrte). Røyktette dører.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminium-Ytterdører-STAR

STAR – Et nytt vindus- og dørsystem med økt varmeisolering.

Uf od 0,6 W/m2K

  • Alt beslag (låser, hengsler, sluttstykker) er festet til aluminium (uten festing til varmesperrer).
  • Samme type isolering og isolatorer for karm og ramme.
  • Doble pakninger og forseglignselementer ved terskel.
  • Dører med og uten terskel. 2 eller 3 varianter terskelhøyde.
  • Mulighet for å ha det nederste elementet i fastkarm og i døren i samme høyden.
  • Tilgjengelige reverseringsprofiler (modifikatorer) – fastkarm konstruksjoner.

 

 

Under-glass varmeisolering. Midtpakning laget av to komponenter. Isolerende innlegg mellom varmesperrer.